Bình lưu điện

Bình ắc quy cho bộ lưu điện được tích hợp nhiều chức năng, khắc phục những hạn chế của mạng lưới điện không ổn định.

0933055878