Bảng Giá cửa cuốn Đức Mitadoor các loại

 

cua-cuon-duc-mitadoor

Cửa cuốn Đức Mitadoor

Dòng cửa cuốn khe thoáng và không khe thoáng

 

Đơn giá bán lẻ trên 10m2/ 1 bộ. Có giảm giá lớn cho đơn hàng khối lượng lớn

- Bảo hành Thân Cửa 05 năm

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC MITADOOR

 

STT

TEÂN HAØNG

MÃ SỐ

TL

(±5%)

ĐƠN GIÁ/m2

1

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(2 chaân, 1 vít)  MITADOOR

CT5121

8.9 kg/m2

920.000

2

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(2 chaân, 1 vít)  MITADOOR

CT5122

8.8 kg/m2

920.000

3

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(2 chaân, 2 vít)  MITADOOR

CT5221

11.2 kg/m2

1.080.000

4

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(4 chaân, 2 vít)  MITADOOR

CT5241

CT5243

11.3 kg/m2

1.100.000

5

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp khoâng coù khe thoaùng(coù l thoaùng)

(2 chaân, 2 vít)  MITADOOR

OT70

6.5 kg/m2

825.000

6

Laù cöûa Ñöùc nhoâm 1 lôùp coùù l thoaùng

(2 chaân, 2 vít, haøng sieâu thoaùng) MITADOOR

LG71

7.5 kg/m2

850.000

7

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(2 chaân, 2 vít, 2 lôùp)  MITADOOR

CT5222

12.8 kg/m2

1.220.000

8

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(2 chaân, 2 vít, 3 lôùp)  MITADOOR

CT5232

CT5231

12.4 kg/m2

1.200.000

9

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

((2 chaân, 2 vít, chaân daøy)  MITADOOR

CT5224

12.6 kg/m2

1.250.000

10

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

( chaân ñaëc 2 vít, sieâu daøy)  MITADOOR

SD5231

18 kg/m2

1.850.000

11

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(2 chaân, 2 vít, chaân daøy)  MITADOOR

CT5226

13.3 kg/m2

1.750.000

12

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

( chaân ñaëc sieâu daøy, 2 vít)  MITADOOR

SD5228

15.8 kg/m2

1.850.000

13

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(6 chaân, 2 vít,moùc daày 1.1 li)  MITADOOR

CT5266

12.2 kg/m2

1.350.000

14

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(6 chaân, 2 vít,moùc daày 1.4 li)  MITADOOR

DB5268

15.3 kg/m2

1.750.000

15

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(chaân ñaëc sieâu thoaùng, 2 vít, moùc daøy 1,4li)  MITADOOR

ST5229

17.7 kg/m2

1.750.000

16

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(chaân ñaëc sieâu thoaùng, 2 vít, chaân daøy 1,3li)  MITADOOR

MT5222R

12.5 kg/m2

1.180.000

17

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(chaân ñaëc sieâu thoaùng, 2 vít, chaân daøy 1,5li)  MITADOOR

CT5222R

13,2 kg/m2

1.250.000

18

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(chaân ñaëc sieâu thoaùng, 2 vít, chaân daøy 1,4li)  MITADOOR

VIS 46R

12.5 kg/m2

1.200.000

19

Laù cöûa Ñöùc nhoâm nhieàu lôùp coù khe thoaùng

(chaân ñaëc sieâu thoaùng, 2 vít, moùc daøy 1,5li)  MITADOOR

MIX 76A

14.5 kg/m2

1.750.000

  

 

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và hộp che lôi cuốn.

- Đã bao gồm chi phí lắp ráp, vận chuyển tại nội thành Tp.HCM, nội thành Bình Dương, Biên Hòa

Chi tiết vui lòng liên hệ: 08 2 242 1707 – HotLine: 0933 055 878 (A.Hưng)

cửa cuốn đức, cửa cuốn mitadoor, cua cuon mitadoor, cửa cuốn khe thoáng